Witaj na Forum | 4FunSpeak.pl - Wyższa Jakość Serwerowa!

Partnerzy

  • LVLUP.PRO!
  • AVON!
  • BUTTLETGRAFIKA!


Forum | 4FunSpeak.pl - Wyższa Jakość Serwerowa! - Regulamin forum

1. Postanowienia Ogólne.
1.1. Każdy użytkownik zarejestrowany i posiadający konto na forum, potwierdza znajomość i zgadza się na treść niniejszego regulaminu.
1.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu forum.
1.3. Wszystkie zmiany regulaminu będą ogłaszane w postach pod niniejszym regulaminem.
1.4. Wszystkie treści zamieszczone na forum są własnością jej użytkowników i administrator nie bierze za nie odpowiedzialności
1.5. Przypadki umieszczania treści zakazanych w pkt. 2 regulaminu forum lub prawnie prosimy zgłaszać bezpośrednio do Administratora drogą e-mail: wodzu721@gmail.com, lub za pomocą systemu zgłoszeń.
1.6. W przypadku słusznego zgłoszenia Administrator zobowiązuje się niezwłocznie usunąć treści łamiące pkt. 2 regulaminu forum lub polskie prawo.
1.7. Jeżeli adekwatne, Administrator zadecyduje się podjąć odpowiednie kroki prawne w stosunku do użytkownika, który złamał regulamin.
1.8. Każdy zarejestrowany użytkownik posiada konto będące własnością forum.
1.9. Każdy użytkownik, którego konto nie spełnia ujętych w niniejszym regulaminie norm może zostać zablokowany.
1.10. W przypadkach, o których nie ma mowy w niniejszym regulaminie Administrator lub osoby przez niego wyznaczone mają prawo do własnej interpretacji i wystosowania odpowiednich działań.
1.11. W przypadkach, które łamią polskie prawo mają zastosowanie Kodeks Karny oraz Kodeks Cywilny.


2. Zasady korzystania z forum.
2.1. Konto:
2.1.1. Korzystanie z więcej niż jednego konta na forum jest zabronione.
2.1.2. Nazwa użytkownika nie może nawiązywać do innych użytkowników forum, zawierać treści zabronionych w podpunkcie 2.2.
2.1.3. Jakakolwiek zawartość konta użytkownika nie może zawierać treści zabronionych w podpunkcie 2.2.

2.2. Zabrania się:
2.2.1. Umieszczania treści zawierających dużą ilość przekleństw.
2.2.2. Umieszczania treści, które bezpodstawnie oskarżają innych użytkowników forum.
2.2.3. Umieszczania treści obraźliwych, uderzających w czyjąś godność, naruszających standardy etyczne.
2.2.4. Umieszczania treści o charakterze pornograficznym.
2.2.5. Umieszczania treści nie mających większego sensu merytorycznego w działach innych niż "Pogaduszki" i "Przywitaj się z nami". Pisanie w tematach starszych niż 14 dni postów, które nie wnoszą nic nowego do tematu jest również zabronione.
2.2.6. Umieszczania zawartości, która może negatywnie wpłynąć na innych użytkowników.
2.2.7. Umieszczania treści w działach zamkniętych lub do tego nieprzeznaczonych tj. "Ogłoszenia i Nowości", "Regulaminy" etc.
2.2.8. Umieszczania treści, które mogą stanowić czyjąś własność, są objęte prawem autorskim, bez podania źródła treści
2.2.9. Umyślnego reklamowania innych stron, serwisów w jakikolwiek sposób.
2.2.10. Umyślnego umieszczania tej samej treści, wiele razy.
2.2.11. Pisania w sposób niezrozumiały, nieczytelny, łamaną polszczyzną, w sposób agresywny (capslock etc.).
2.2.12. Stosowania mini-moddingu czyli komentowania w postach złamania regulaminu przez innego użytkownika. Treści łamiące zasady należy zgłaszać przyciskiem "Zgłoś" znajdującym się w prawym dolnym rogu postu.
2.2.13. Działania na szkodę forum, serwera ts3 i ich użytkowników.
2.2.14. Działania polegającego na podawaniu błędnych informacji.
2.2.15. Działania, którego celem jest utrudnienie pracy administracji forum lub jego użytkownikom m.in. poprzez nadmierne wysyłanie prywatnych wiadomości, nadużywanie przycisku "Zgłoś" etc.
2.2.16. Wykorzystywania błędów znalezionych na stronie w celu osiągnięcia korzyści własnych, osób trzecich lub w celu opisanym w punkcie 3.2.15.
2.2.17. Dodawania bezpodstawnych punktów reputacji (dotyczy zarówno pozytywnych jak i negatywnych).

2.3. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu.
2.4. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznawać się z "Notatkami" dodanymi przez moderację u dołu postu i wykonywać polecenia w niej zawarte.
2.5. Każdy użytkownik, który chciałby wypowiedzieć się w zamkniętym temacie może za pomocą przycisku "Zgłoś", zgłosić swój zamiar moderatorowi.
2.6. Opisane tu zasady dotyczą całego forum www.forum.4funspeak.pl i wszystkich podstron.
2.7. Za zgodą administratora, wyznaczeni przez niego użytkownicy mogą mieć prawo do pisania w działach zamkniętych lub do tego nieprzeznaczonych lub omijania niektórych zakazów / nakazów czy zasad niniejszego regulaminu w dowolnym celu mającym na celu działanie na korzyść strony.
2.8. Karą za złamanie, któregoś podpunktu niniejszego regulaminu są: upomnienie (Notatka), ostrzeżenie (warn) lub blokada wejścia na forum (10 warnów).
2.9. Ustawiania sygnaturki większej niż 300px wysokości oraz więcej niż 3 grafik.


3. Podsumowanie
Regulamin ma na celu zapobieganie szkodliwym działaniom ze strony użytkowników forum. Wszystkie decyzje są podejmowane w oparciu o regulamin, taryfikator: https://forum.4funspeak.pl/showthread.php?tid=4 bądź własne zdanie.Wszelkie prawa zastrzeżone
4FunSpeak.pl
Copyright © 2015-2017